Close Warning


Information: Vanliga frågor och svar inför din resa med anledning av coronaviruset. s mer här »

 

Hitta din resa

Tullregler


Alkohol från ett annat EU-land

 

Införsel av alkohol för eget bruk i samband med resa

När det gäller införsel av alkohol från andra EU-länder för dig som reser till Sverige gäller skattefrihet om alkoholen är avsedd för privat bruk, det vill säga för din eller din familjs* personliga bruk.

Vid bedömningen om varorna är avsedda för din eller din familjs personliga bruk gör Tullverket en helhetsbedömning där framför allt följande beaktas:

 • Du ska ha fyllt 20 år.
 • Du ska själv ha handlat alkoholen och transportera/resa med varorna från det andra EU-landet till Sverige.
 • Mängden alkohol.
 
 

Mängden alkohol är inte ensam avgörande vid bedömningen av om alkoholen är avsedd för privat eller kommersiellt ändamål. Tullverket gör en helhetsbedömning av omständigheterna. Förvaltningsdomstolarna har dock i flera avgöranden uttalat att mängden alkohol är en viktig omständighet vid bedömningen av om alkoholen är avsedd för privat bruk.

 
 

Observera!
För vissa områden utanför EU:s skatteområdelänk till annan webbplats, exempelvis Åland och Kanarieöarna, gäller reglerna för införsel av alkohol för eget bruk från ett land utanför EU.

* Familj avser närmast anhörig som du bor i samma hushåll med (till exempel hustru eller man). Tullverket hänvisar till en dom från Hovrätten i Skåne och Blekinge från den 20 april 2006 (mål nummer B2328-04). I avsaknad av dom från Högsta domstolen betraktas den som prejudicerande.

 
 

Riktlinjer för bedömning om införseln är privat eller kommersiell

Till ledning för bedömningen utgår Tullverket från följande referensnivåer*,

 • 10 liter spritdrycker
 • 90 liter vin
 • 20 liter starkvin
 • 110 liter öl

Om den införda mängden alkohol överstiger dessa referensnivåer är det du som för in varorna som ska visa att mängden alkoholen är rimlig för din eller din familjs personliga bruk, det vill säga privat bruk. För att du ska kunna visa att alkoholen är rimlig för privat bruk krävs att du kan lämna preciserade och kontrollerbara uppgifter om syftet med alkoholinförseln. Annars kan alkoholen beslagtas för brottsutredning eller omhändertas för skatteutredning.

* Rådets direktiv (2008/118/EEG)

 
 

Det är den enskilde tulltjänstemannen som gör bedömningen vid gränspassagen om det är troligt att alkoholen är för eget bruk eller är att anse som kommersiell införsel. 
 
Det går alltså inte att få något förhandsbesked från Tullverket om en införsel av alkohol är att anse som införsel för eget eller kommersiellt bruk!


 

Alkohol från ett land utanför EU

 

Införsel av alkohol för eget bruk i samband med resa

Du får föra in alkohol tull- och skattefritt i Sverige när du reser från ett land utanför EU om

 • alkoholen är för eget bruk (eller för din familjs* behov) och
 • du personligen transporterar varorna till Sverige och
 • du måste vara minst 20 år gammal.

Den tull- och skattefria privatinförseln av alkohol från länder utanför EU till Sverige är dock begränsad till vissa kvantiteter, den så kallade resanderansonen. För alkoholvaror du för in utöver resanderansonen måste tull och svensk punktskatt betalas.

Dessa regler gäller även för införsel av alkohol för eget bruk från vissa områden utanför EU:s skatteområde, exempelvis Åland och Kanarieöarna.

* Familj avser närmast anhörig som du bor i samma hushåll med (till exempel hustru eller man). Tullverket hänvisar till en dom från Hovrätten i Skåne och Blekinge från den 20 april 2006 (mål nummer B2328-04). I avsaknad av dom från Högsta domstolen betraktas den som prejudicerande.

 
 

Om du är bosatt i Sverige måste utlandsvistelsen varat längre än 20 timmar, eller att inresan sker med flyg i yrkesmässig trafik, för att du ska få föra in alkohol skattefritt till Sverige.

 
 

Så mycket alkohol får du ta med i resanderansonen:

 • 1 liter spritdryck eller 2 liter starkvin (inklusive mousserande vin)
 • 4 liter vin
 • 16 liter starköl

Så här mycket tull och punktskatt måste du betala för alkoholvaror som överstiger resanderansonen:

 • Spritdryck, tull 4 kr/liter, skatt 256 kr/liter
 • Starkvin, tull 2 kr/liter, skatt 72 kr/liter
 • Vin, tull 1 kr/liter, skatt 32 kr/liter
 • Starköl, tull 3 kr/liter, skatt 17 kr/liter

Om du för med dig alkoholvaror – utöver resanderansonen – från ett område utanför EU:s skatteområde, till exempel Åland, är det enbart skatt du ska betala.

Definitioner

 • Spritdryck: alkoholhalten överstiger 22 volymprocent
 • Starkvin: alkoholhalt överstiger 15, men inte 22 volymprocent
 • Vin: annat vin än starkvin, samt annan alkoholdryck som överstiger 3,5, men inte 15 volymprocent och som inte är starköl.
 • Starköl: öl med en alkoholhalt som överstiger 3,5 volymprocent.

 

Från Tullverkets hemsida 141219

Läs mer här: 

www.tullverket.se

Dela sidan


 

Kontakta oss


 

Öppettider: mån-fre 09:00-17:30


Mer kontaktuppgifter