Close Warning


Information: Vanliga frågor och svar inför din resa med anledning av coronaviruset. s mer här »

 

Hitta din resa

Trafiksäkerhetspolicy

Att resa med buss tillhör ett av de säkraste sätten att färdas på land. Vi ska verka för varaktigt hög säkerhet för bussresor och att dessa uppfyller nollvisionen. 

Att resa med oss ska uppfattas som ett behagligt och säkert sätt att resa på, med god planering, professionella förare och trafiksäkra bussar.

Våra förare ska uppfattas som ett föredöme i trafiken och fortlöpande erhålla relevant vidareutbildning och aktuell information.

De fordon som används ska hållas i trafiksäkert skick och minst uppfylla krav enligt gällande lagar och förordningar.

Färden ska planeras på sådant sätt att gällande lagar och förordningar kan uppfyllas.