Close Warning


Information: Vanliga frågor och svar inför din resa med anledning av coronaviruset. s mer här »

 

Hitta din resa

Miljö

Miljöhänsyn är idag en mycket viktig del av verksamheten. Bussen är i sig ett miljövänligt sätt att färdas och det mest energisnåla av alla kollektivtrafikmedel. Vi har sedan länge arbetat med miljö och kvalitetssäkring med siktet inställt mot en certifiering. Som ett led i detta har vi bland annat satsat på en tvättanläggning med eget reningsverk i Växjö - det första i Småland!

 

Miljöpolicy

Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom att erbjuda kollektiva, miljöeffektiva resor med buss. Vi ska verka för ständiga förbättringar genom mål som sätts upp med hänsyn till miljön och följa upp dessa. 

Våra insatser ska styras av en sammanvägd bedömning av vad som är bäst för miljön tillsammans med vad som är ekonomiskt försvarbart och tekniskt möjligt.

Vi ska förebygga förorening och följa eller överträffa tillämpliga lagar och andra krav som har koppling till våra miljöaspekter.

Samtliga medarbetare hos oss engageras och ser miljöförbättrande åtgärder som en imagefråga där långsiktiga investeringar ger en positiv bild av företaget, vilket på sikt även gynnar vår ekonomi.

Vår största påverkan på miljön sker vid trafikproduktionen och vi arbetar därför aktivt för att minska bränsleförbrukningen och utsläppen av avgaser.

Denna miljöpolicy kommuniceras till all vår personal samt berörda personer som arbetar på direkt uppdrag av oss och finns tillgänglig för allmänheten.