Nilsbuss godkänd ISO certifiering
Boka buss
2022-01-27

Nilsbuss godkänd ISO certifiering

Nilsbuss är nu certifierade inom kvalité och miljö enligt ISO 9001 och ISO 14001!

ISO 9001 är en ledningssystemsstandard för kvalitetsledning. Ett ledningssystem baserat på ISO 9001 är ett verktyg för företag och organisationer som vill säkerställa att deras produkter och tjänster möter kundkraven.

ISO 14001 är en ledningssystemsstandard för miljöledning. Ett ledningssystem baserat på 14001 är ett verktyg för att företag och organisationer skall hantera sin miljöpåverkan och följa tillämpligt lagkrav.

 

Miljösmart resande AAA Sveriges Bussföretag Swedac Cert
Copyright Nilsbuss AB © 2024